04.07.2022

Kompetensförsörjning på agendan för Nätverk Q

Nätverk Q är ett nätverk för kvinnor inom byggbranschen och grundades under våren 2020 på initiativ av branschorganisationen Byggföretagen. Under torsdagen samlades de igen för att tillsammans med Carina Sammeli, kommunalråd i Luleå Kommun, diskutera de kommande investeringarna och vilka utmaningar Luleå och Norrbotten står inför. 

Torsdagens after-work arrangerades på Taverna Gustos soliga uteservering och temat för kvällens träff var hur länet kan säkerställa kompetensförsörjningen i regionen med koppling till de historiska satsningar som planeras framåt. En annan viktig hållpunkt på torsdagens träff var hur olika aktörer tillsammans kan samverka för att få fler att stanna i länet, både nya som flyttar hit men även de som redan bor och kanske pluggar här.

Carina Sammeli pratade om vikten av att företagen som planerar att etablera sig i Luleå med omnejd även behöver vara viktiga samhällsaktörer.

– Jag får ofta förklara för företagen som vill etablera sig här att det kommer att krävas av dem att vara uppskattade i samhället också, de kan inte bara vara här för att tjäna pengar, sade Carina.

Bodel Blom, VD Byggutrustning i Luleå AB, sammanfattade kvällen och samtalen som både givande och intressant.

– Framförallt tack till Carina för att hon ställde upp. Det var väldigt givande och intressanta samtal. Att få diskutera kring dels allt som händer just nu, men även hur man gör och arbetar med kompetensförsörjningen, konstaterade Bodel Blom.

Nätverket Q består i dagsläget av ca 35 kvinnor aktiva inom byggbranschen i Norrbotten. Målsättningen är att ses en gång i kvartalet. Under hösten planerar de att genomföra en större inspirationsföreläsning tillsammans med Norrbottens Byggmästareförening till vilken de även kommer bjuda elever från gymnasiet och högskolan.