07.06.2018

Kompetensförsörjning

Byggbranschen står inför stora utmaningar när det gäller att säkra kompetensförsörjningen och öka intresset för en framtid i branschen för nya medarbetare såväl som att behålla befintlig arbetskraft.
Byggverksamhet har väldigt goda förutsättningar att attrahera många olika kompetenser med sin spännvidd från hantverk till forskning och avancerad VR-teknik. I likhet med andra industrigrenar är just rekrytering en av nyckelfrågorna för framtiden.

Den 5:juni anordnades ett seminarium i ämnet Kompetensförsörjning på Luleå Tekniska Universitet i samarbete med Sveriges Byggindustrier.

Thomas Olofsson, Professor på avdelningen för Industriellt och hållbart byggande berättade om verksamheten på LTU och Lars Tullstedt, Expert Kompetensförsörjning på  Sveriges Byggindustrier beskrev BI’s arbete kring kompetens-utveckling och -försörjning.