24.06.2015

“Korta vägen” för Tan

Projektet Korta vägen, som drivs av LTU Business i samarbete med LTU och Arbetsförmedlingen, hjälper invandrande akademiker att ta sig in på arbetsmarknaden. Nationellt sett är det ett av Sveriges mest lyckade integrationsprojekt. 75 procent av deltagarna i programmet har i dag ett arbete.

Tan Sathawee gör sin praktik på PEAB i Luleå. Tillsammans med arbetsledare Malin Berg lär hon sig den svenska byggprocessen. Tan har en examen från Universitetet i Bangkok inom byggnadsteknik och har arbetat som byggingenjör 5 år med byggandet av skyskrapor upp till 50 våningar.

Läs mer