09.06.2015

Luleås nya djärva landmärke

 

På södra sidan om Varvsleden växer Luleås nya landmärke fram i form av Telias nya kontor vid Luleås västra infart. Det här är ett spektakulärt bygge ur flera synvinklar. Byggnadens form samt takets och fasadens utformning gör att den här byggnaden kommer att sticka ut ordentligt. Taket på fastigheten för tankarna till en slalombacke eftersom taket lutar kraftigt och dessutom är doserat, vilket är en utmaning i byggskedet. Ytskiktet på taket består av gräs. Färgsättningen på fasaden är en spännande kombination av 18 olika kulörer.

Man har höga ambitioner när det gäller miljö och kvalitet vilket bl.a. avspeglar sig på grundläggningen som geomförts utan pålning och sänkning av grundvattennivån. Hela konstruktionen vilar istället på en matta av bentonit, som är en naturligt tät lera. Valet av grästaket (Sedum tak) och uppvärmning med Luleås gröna fjärrvärme visar också att man har ett hållbarhetsperspektiv.

Byggnaden, som i huvudsak består av kontorsytor, ska stå klar hösten 2016 och skall då härbärgera c:a 1000 personer från Telia och ytterligare några hyresgäster samt en restaurang i bottenvåningen.

Platschefen Mattias Andersson guidar Lasse Rutberg och Fredrik Kristiansson från Sveriges Byggindustrier ute på bygget. Laget som bygger består av en kärna med  platschef, två arbetsledare och en utsättare från Rekab och ett flertal underentreprenörer från Sverige och andra länder. En konstellation som kräver en väl fungerande samordning och ett samspelt lag.

 

 

Byggnadens form är en spännande utmaning för utsättaren, som ska mäta in alla byggdelar och ligga steget före alla andra aktörer på bygget. De flesta väggarna i huset har böjda former och den räta linjens ekvation fungerar inte här.
Byggherre:  Vasallen
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenör: Rekab
Byggyta: 14 500 m2
Entreprenadsumma: 189 MSEK