08.06.2017

Målgång för TE4

Samverkan för succé – hela årskullen har jobb

Första årskullen från TE4 har tagit examen och man kan utan att överdriva säga att det är ett framgångsrikt år för alla inblandade. Eleverna vittnar om en spännande och intressant utbildning och näringslivet har svarat genom att helt enkelt anställa hela årskullen.

TE4-utbildningen har utformats i nära samarbete med partners från byggbranschen. Skanska, PEAB, MAF, Sveriges Byggindustrier, NCC, HÖ Allbygg AB, Luleå kommun, Sweco, Berggren & Bergman, Trafikverket och WSP är exempel på samarbetspartners.

 

Några av eleverna från första årskullen, från vänster: Adam Strömbäck, Markus Hemphälä-Fägnell, Malin Hällsten, Josefin Eriksson och Amalia Siggemo

Adam Strömbäck har fått anställning hos entreprenören NYAB i Kiruna, Markus Hemphälä-Fägnell väljer konsultbanan och börjar som markprojektör på ÅF-konsult i Luleå, Malin Hällsten startar sin yrkeskarriär hos Skanska i Piteå, Josefin Eriksson är anställd som arbetsledare och adminstratör hos NYAB i Luleå och Amalia Siggemo blir byggnadsingenjör hos MAF Arkitektkontor i Luleå.

 

 

Amalia Siggemo och Jan Boman från MAF Arkitektkontor. MAF anställer Amalia, som praktiserat hos dem under utbildningen. Jan har tillsammans med övriga samarbetspartners varit med i utformningen av kursplanen.