01.12.2020

Månadens medlemsföretag: BD Bygg

Framåtblickande byggare med 112 års erfarenhet

August Larsson slog in sin första spik när Gustav V var nytillträdd kung i Sverige. Två regenter och ett drygt sekel senare bygger BD Bygg fortfarande och ser till att många norrbottningar har tillgång till bra boende.  Det separata bolaget BD Fastigheter står som beställare i vissa av projekten och säkerställer att hyresgästerna har det bra.

 

Enmansbolaget, som skapades av August Larsson, hade gott rykte i bygden och på 30-talet blev arbetsbelastningen så hög att han fick börja anställa folk för att klara leveranserna. 1941 klev sonen Bengt in verksamheten och man tog namnet Aug. Larsson & Son, som sedermera blev Aktiebolaget  Aug. Larsson & Söner, när familjen tre övriga söner klev in 1947. Nu blev riktigt bra fart under galoscherna och man blev snabbt ett av länets ledande byggföretag med ett betydande fastighetsbestånd. Entreprenadverksamheten knoppades av till det nybildade bolaget BD Bygg 1968. Bengts son Sture axlade manteln som VD i slutet av 70-talet och 2011 lämnade Sture över stafettpinnen till sonen Erik.

Bolaget ägs idag av Erik Larsson, som är familjens fjärde generationen av byggare sedan starten 1908. Största delen av verksamheten är byggentreprenad och byggservice. I koncernen ingår också BD Fastigheter som äger och förvaltar ett bestånd om c:a 500 lägenheter i Piteå och Älvsbyn.
Man har ett brett spektra av kunder som spänner från privatpersoner till kommuner, regioner och privata fastighetsägare.

Fakta

Omsättning:  c:a 180 MSEK
Antal medarbetare:  c:a 70
Fastighetsbestånd i BD Fastigheter:  c:a 500 lägenheter.
Etableringsorter:  Piteå

Kuriosa

Attityder och förhållningssätt i byggbranschen var annorlunda förr. Det fick Bengt Larsson uppleva när ett av bolagets byggen i Piteå på 40-talet gick lite knackigt. Det fanns inga tekniska eller organisatoriska skäl till störningarna. Bengt började analysera en del yttre omständigheter och ringde därefter till bryggeriet och bad dem ändra bryggarbilens rutt så att den inte passerade det aktuella bygget. Den enkla manövern räckte för att öka produktiviteten dramatiskt på bygget.

Några projekt

Kv. Vargen, Piteå
75 centrala hyresrätter med underliggande parkeringsgarage. En mycket trång arbetsplats som ställde höga krav på logistiken.

Kund: BD Fastigheter


Kontor PiteEnergi, Piteå

Om- och tillbyggnad av PiteEnergis kontor.

Kund: PiteEnergi

Strömbacka Strand, Piteå
60 hyresrätter direkt mot Norra Stadsfjärden i Piteå.

Kund: BD Fastigheter

Kontaktuppgifter

BD Bygg AB
Amperegatan 17
941 47 Piteå
0911-140 30
info@bdbygg.se
www.bdbygg.se