01.01.2021

Månadens medlemsföretag: Lindbäcks Bygg

Från byasåg i Kallfors till superfabrik i Piteå

 

1924 startade Frans Lindbäck ett sågverk i hembyn Kallfors utanför Piteå. Nästan ett sekel senare har ytterligare tre generationer drivit och utvecklat företaget och i dag är Lindbäcks Bygg ledande inom industriellt trähusbyggande och levererar nyckelfärdiga bostadshus till hela Sverige.

I företagets barndom tog man reda på råmaterialet, avverkade och sågade timmer under vinterhalvåret och byggde på somrarna. Redan på 70-talet togs de första stegen mot industriellt byggande då man började tillverka väggblock till småhus, som ritades av Thurfjells Arkitektkontor i Luleå.

Konjunktursvängningarna i byggbranschen har ställt stora krav på kreativitet och förmågan att navigera affärsmässigt. Lågkonjunkturen på 90-talet blev startskottet för ett utvecklingsarbete mot industriellt och säsongs-oberoende träbyggande i större skala. I samarbete med Luleå Tekniska Universitet utvecklade man ett koncept för att tillverka och bygga flervåningshus i trä. När det tidigare lagkravet, som reglerade våningshöjden för trähus till två våningar, hävdes 1994 levererades det första volymbyggda flerbostadshuset.  Då startade också planeringen av det som idag är den så kallade ”superfabriken” på Haraholmen i Piteå. En högteknologisk anläggning för tillverkning av nyckelfärdiga trähusmoduler för byggnader upp till åtta våningar. Fabriken, som nominerades som Årets Bygge 2018, stod färdig 2017 och levererar idag flerbostadshus till hela landet med en kapacitet om 2400 lägenheter per år.

Företaget drivs idag under ledning den fjärde generationen Lindbäck, Stefan, som är koncernchef.
Koncernen består av fabriksverksamheten under Lindbäcks Bygg AB och fastighetsförvaltnings-bolaget Lindbäcks Fastigheter AB.

Bland kunderna hittar vi både offentliga och privata professionella beställare i hela Sverige.

Fakta

Omsättning:    c:a 1800 MSEK
Antal medarbetare:   c:a 550
Fastighetsbestånd:  Bostäder c:a 500 lgh i Piteå och fabriken i Piteå
Etableringsorter: Piteå, Kiruna, Stockholm och Göteborg

Hållbarhet och jämställdhet

Lindbäcks har en medveten och långsiktig jämställdhetsstrategi och siktar på att bli ”Bäst-i-klassen” när det gäller könsfördelningen inom bolaget. Idag har företaget 20% kvinnor i verksamheten och siktar på att nå 50/50. Byggbranschen som helhet sysselsätter idag en bra bit under 10% kvinnor. Den nya fabriken i Piteå drivs till stora delar av förnyelsebar energi i form av bland annat solceller på taket.

 

Några projekt

 

Kvarteret Tallen, Piteå

Prisbelönt landmärke med 110 hyresrätter i centrala Piteå.

Kund: Lindbäcks Fastigheter AB
Arkitekt: Nordmark & Nordmark

 

Orminge, Stockholm
Nybackakvartern med 270 bostadsrätter i Nacka

Kund: Aros Bostadsutveckling
Arkitekt: Dinell & Johansson

 

Titteridamm, Göteborg
152 Hyresrätter i Angered

Kund: Framtiden Byggutveckling AB
Arkitekt: Krook & Tjäder

 

Kontaktuppgifter

Lindbäcks Bygg AB
Hammarvägen 21
943 36 Öjebyn
0911-23 10 00
info@lindbacks.se
www.lindbacks.se