01.03.2021

Martin först ut

Första BoA-stipendiet tilldelas Martin Ottosson

Stipendiet tilldelas en student som med ett tydligt engagemang och goda studieresultat under det senaste året avlagt sin examen på bygg- och anläggningsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Stipendiet på 10 000 kr delas ut av Byggföretagen Norrbotten i samarbete med Luleå tekniska universitet och Norrbottens Byggmästareförening.

 

Martin Ottosson har jobbat inom byggbranschen sedan han gick ut gymnasiet. 2019 valde han att ta ett steg vidare i karriären och började studera på Bygg och anläggningsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Studierna avklarades på ett föredömligt sätt och Martin tog sin examen i januari 2021. Martins positiva attityd och förmåga att ta sig an olika utmaningar är inspirerande för både studiekamrater och kollegor. Martin hade inga svårigheter att direkt ta tillvara på sina nyvunna erfarenheter och arbetar idag med byggkalkyler på Contractor i Skellefteå.
Läs mer

 

 

 

Bygg och anläggningsprogrammet på LTU

Bygg och anläggningsprogrammet på Luleå tekniska universitet vänder sig både till dig som redan arbetar inom byggbranschen och dig som nyligen gått ut gymnasiet. Under dina studier skaffar du dig kunskap och erfarenhet för att direkt kunna arbeta som bland annat arbetsledare, platschef, kalkylator, planerare eller mättekniker. I programmet ingår en arbetsplatsförlagd del där du använder dina nyvunna kunskaper och får viktiga erfarenheter från byggbranschen. Utbildningen planeras och genomförs i samarbete med branschföretag. Det ger dig som student möjlighet att tidigt få insikter i din framtida yrkesroll och kontakter med tänkbara arbetsgivare.