06.12.2019

Medlemsmöte

 

Torsdag den 5/12 höll vi ett medlemsmöte där strax under 20 av våra medlemsföretag deltog.
Under mötet presenterade IUC Norr utfallet av den medlemsundersökning de genomfört under september-november. Efter givande och intressanta strategiska diskussioner och grupparbeten avslutades mötet
med gemensam middag för de som önskade och hade möjlighet.