26.10.2021

Nätverk Q träffas på LTU den 10/11

På bilden: Petra Malm

Byggföretagens kvinnliga nätverk, Nätverk Q, träffar tillsammans med studenter på LTU föreläsaren Petra Malm och förbundsordförande Carin Stoeckmann.

Byggföretagen och Norrbottens Byggmästareförenings kvinnliga nätverk, Nätverk Q, träffas den 10/11 på Teknikens Hus för att få en inspirationsföreläsning av Petra Malm och för att träffa Byggföretagens förbundsordförande Carin Stoeckmann. Till mötet bjuder nätverket även in de kvinnor som studerar på LTU:s civilingenjörsprogram med inriktning Väg och vatten, Teknisk arkitektur och Industriell ekonomi, på högskoleingenjörsutbildningarna Samhällsbyggnad och Bygg och Anläggning samt TE4.

Mötet sker på Teknikens Hus i Luleå där Byggföretagen startat en permanent del, Bygglek, för att locka fler till vår bransch.

På bilden: Carin Stoeckmann