11.10.2021

NBF besökte Strömbackaskolan i Piteå

Måndagen den 20 september besökte Byggföretagen och Norrbottens Byggmästareförening Strömbackaskolan i Piteå. Gymnasiet har i byggkretsar blivit uppmärksammat för sitt unika arbete med elevbyggen.

I ett samarbete mellan skolan, kommunen och Pitebo, får eleverna vid det treåriga bygg- och anläggningsprogrammet vara med och ta fram riktiga familje- och hyreshus. De får följa med från planeringsstadiet, till byggnation och färdigställande, vilket ger ovärderlig erfarenhet inför det kommande arbetslivet.

Under besöket deltog delar av Byggföretagens styrelse och NBF:s arbetsgrupp, Luleå Kommun, representanter från gymnasiet i Luleå och Kalix, vuxenutbildningen samt Byggnads- och Maskinentreprenörerna. Jonas Wallin, rektor vid Strömbackaskolans byggprogram, höll i ett inspirerade föredrag för deltagarna och Maria Adlers, vd på PiteBo, berättade om elevbyggena. Det blev underlag för efterföljade diskussioner och frågeställningar.

Målet med besöket var att hitta inspiration och nya idéer för att lyfta och driva igenom frågan om elevbyggen i både Kalix och Luleå.

Strömbackaskolans elevbyggen-projekt är inget nytt, utan har anor från mitten av 30-talet. Redan då inleddes ett samarbete mellan skolväsendet, kommunen och de lokala bostadsbolagen för att forma och utbilda morgondagens samhällsbyggare.

Här kan du se en film om Piteås elevbyggen!