20.06.2022

NBF delar ut stipendium till en nyexaminerad byggnadsingenjör digitalt byggande

För första gången delade Byggföretagen och Norrbottens Byggmästareförening ut stipendium till en nyexaminerad byggnadsingenjör digitalt byggande. Årets stipendiat är David Forsman, som förutom blommor och ära belönas med 10 000 kr. 

Stipendiaten David har precis avslutat två års studier vid NBI Handelsakademi och utbildningen Byggnadsingenjör Digitalt Byggande och blev glatt överraskad av utmärkelsen.

– Jag är väldigt tacksam för den här utbildningen, har lärt mig otroligt mycket de senaste två åren och det har varit roligt att ha en klass igen. Jag har inte varit såhär ambitiös när jag gått skola tidigare. Men är väldigt glad att jag tagit den här utbildningen på så stort allvar, man måste ju verkligen ha med sig de här kunskaperna nu när man kommer ut i arbetslivet, säger David.

David beskriver hur han kände att han ville utbilda sig vidare, prova ett nytt yrke och lära sig mer som grundanledningen till att han sökte sig till NBI. Han rekommenderar utbildningen till alla som har ett intresse av att jobba med frågor som rör byggande av något slag.

– Utbildningen innehåller hela flödet. Man har fått lära sig mycket byggteknik som man nu själv har nytta av när man håller på med sitt eget hus. Det går inte längre att ta genvägar och slarva när man repar hemma, nu när man vet hur man ska göra på riktigt, säger David och skrattar.

Bredden på utbildningen och den starka förankringen till branschen lyfter David som en av utbildningens främsta styrkor. Han passar på att berömma alla lärare som ställt upp under åren och det nära samarbetet med branschen gör att eleverna får en förståelse för hur de gör och arbetar i praktiken.

– Vi har verkligen haft chansen att fråga alla hur dom går tillväga och jobbar. Det har också varit skönt att jag varit ute i arbetslivet innan utbildningen, när man varit ute på långa praktikperioder har man kunnat bidra med något konkret direkt, avslutar David.

På plats som representant för Byggföretagen och Norrbottens Byggmästareförening var Erik Ranängen. Förutom att dela ut stipendium passade han på att gratulera samtliga studenter i avgångsklassen och skickade med en uppmaning inför framtiden.

– Ni har alla en ljus framtid i bygg och anläggningsbranschen. Det finns mycket jobb och stora möjligheter. Min uppmaning till er att ta vara på möjligheterna och var en del av den gröna omställningen som sker i Norrbotten och Västerbotten. Stanna här uppe!

Motivering:
”David Forsman har tillgodogjort sig utbildningen på ett hedervärt sätt. Han har visat på engagemang, god förmåga till samarbete och har bidragit till god stämning i klassen. Sammantaget ser vi den här personen som en exemplarisk representant för NBI Handelsakademins utbildning till Byggnadsingenjör digitalt byggande.”