21.03.2017

NBF stöder CET 2017

 

Norrbottens Byggmästareförenings fond bidrar med 20 000 kronor

Sedan 1987 har det varit en tradition att avgångsklassen på civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad, vid Luleå Tekniska Universitet, varje år grundar den ekonomiska föreningen Civil Engineers on Tour, CET. CET2017 består av 41 studenter som tillsammans driver föreningen med avsikt att utföra en studieresa i Sydamerika under tre veckor i början av höstterminen 2017.
Studieresan finansieras genom föreningens stadga om aktivt arbete; bland annat med tidningen Bygga Framtid, anordnande av företagskvällar och andra event. Under resan ämnar vi att besöka platser, företag och projekt med fokus på teknikområdena konstruktion, bygg- och anläggningsproduktion samt jord- och bergbyggnad. Ett utbyte av kunskap och erfarenhet kommer att eftersträvas under studiebesöken. CET 2017 har stora förhoppningar om att besöken kommer att leda till nya idéer och infallsvinklar som sedan kan användas i medlemmarnas kommande arbetsliv. Studieresan och arbetet inför denna resulterar även i en universitetskurs om 7,5 högskolepoäng kallad Utlandsbyggande.