02.11.2022

Nominera din medarbetare till Byggstenen 2022

 

Norrbottens Byggmästareförening delar årligen ut resestipendiet Byggstenen. Medlemsföretagen i Norrbottens Byggmästareförening och Byggföretagen i Norrbotten har nu chansen att visa gott ledarskap genom att uppmärksamma de personer som visat ett excellent arbete och utmärkt sig genom att visa rätta viljan och leverera goda prestationer. Vinnarna belönas med en weekendresa i Europa under hösten 2023.

Resestipendiet Byggstenen för yrkesarbetare
Stipendiat ska vara yrkesarbetare med lång erfarenhet eller yngre yrkesarbetare med vitsordat goda framtidsutsikter inom byggbranschen.

Resestipendiet Byggstenen för lärlingar
Stipendiat ska ha:

  1. Genomgått någon av länets gymnasieskolor för bygg- och anläggningsteknik.
  2. Visat prov på att kunna genomföra sina studier enligt tidsplan, eftersom förmåga att bli klar i tid är en väsentlig egenskap för byggindustrin.
  3. Visat yrkesskicklighet, punktlighet, ordningssinne, gott kamratskap samt allmänt positivt intresse för utbildningen.

Resestipendiet Byggstenen för tjänsteperson
Stipendiat ska vara tjänsteperson i produktion eller i stödfunktioner med lång yrkeserfarenhet eller yngre tjänsteperson med vitsordat goda framtidsutsikter inom byggbranschen.

Nominera dina kandidater senast den 16 december 2022. Bifoga namn, kategori och en motivering till varför de ska vinna priset senast den. Nominering sker via mail till Erik Ranängen, erik.ranangen@byggforetagen.se
Vinnarna utses av en jury och presenteras på årsmiddagen den 3 mars 2023.

På bild, vinnarna av Byggstenen 2021.