05.06.2013

Ny medlemsportal för Byggmästareföreningen

I samband med lansering av NBF’s nya responsiva webb öppnar vi också helt ny medlemsportal där vi kommer att publicera dokument som berör föreningens verksamhet. Den här delen av webben är bara tillgänglig för föreningens medlemmar. Här finns också ett forum där medlemmarna kan diskutera olika ämnen som berör verksamheten.

Inloggningsuppgifter är utskickade till samtliga medlemmar. Inloggning sker via huvudmenyn eller den blå knappen på webben förstasida,  Du kan också logga in här