19.06.2023

Nyexad byggnadsingenjör får stipendium 

Förra veckan tog ytterligare en omgång av Byggnadsingenjörer inom digitalt byggande examen vid NBI/Handelsakademin i Luleå.
En av dessa var Oscar Hardselius som fick ta emot stipendium för sina goda prestationer.

Den 83 veckor långa YH-utbildningen Byggnadsingenjör inom digitalt byggande ger studenterna kompetens att arbeta som byggnadsingenjör, digital byggnadsprojektör, BIM- och 3D/CAD-samordnare eller projektledare inom byggbranschen. 

Samtidigt som det blir allt viktigare hur vi bygger hållbart, pågår en digitalisering av branschen och kompetens inom digitalt byggande efterfrågas allt mer.

“Efter 6-7 år inom idrotts- och gymvärlden kände jag att jag ville prova något nytt. Jag gick Tekniskt program på gymnasiet och var redan då nyfiken på byggbranschen. Den känns spännande med bra utvecklingsmöjligheter. Speciellt med tanke på den historiska omställningen vi står inför här i norr. “

Oscar Hardselius

I torsdags när Oscar Hardselius tog emot Byggföretagens och Norrbottens Byggmästareförenings stipendium för goda prestationer och god samarbetsförmåga under sin studietid, hölls också presentationer av klassens examensarbeten. 

– Jag och Viktor Johansson som jag skrev arbetet tillsammans med tittade närmare på VR och hur det skulle kunna vara en möjlighet inom bygglovsprocessen. Vi gjorde en hel del intervjuer och det togs emot positivt.

Erik Ranängen, chefstjänsteman på Norrbottens Byggmästareförening, fanns på plats och var imponerad. 

– Efter att ha tagit del av flera mycket intressanta presentationer av examensarbeten var det kul att få berätta om oss, om vad som sker i Norrbotten och de mycket ljusa framtidsutsikter de nyutexaminerade eleverna har i bygg -och anläggningsbranschen. Det var förstås extra roligt att få dela ut stipendiet till Oscar. En mycket värdig vinnare. 

För Oscar Hardselius väntar nu en anställning som byggnadsingenjör på det företag som han hade praktik på under studietiden hemma i Umeå. 

– Det känns riktigt bra och kan väl ändå ses som ett kvitto på att utbildningen är relevant och att jag lyckats göra ett bra intryck. 

Motivering löd: Oscar har visat på engagemang och bra förmåga till samarbete. Han har varit deltagande och sprider god energi runt omkring sig. Vi ser Oscar som en fin representant för NBI/Handelsakademins utbildning till Byggnadsingenjör inom digitalt byggande.