27.03.2023

Promilletanten Anna Sjöström gästade Nätverk Q

Anna Sjöström, mer känd som Promilletanten, gästade Nätverk Q med sin föreläsning Glasklart – Drick smartare. En kombinerad föreläsning och workshop med fokus på att förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen genom att prata om problem kopplat till alkohol redan innan de uppstår.

Eftermiddagen inleddes med fika och mingel innan det var Anna Sjöströms tur att kliva på scenen. Målet med föreläsningen var inte att komma med pekpinnar eller få alla att sluta dricka alkohol. Sjöström beskrev i stället att närmare 85 % av Sveriges vuxna dricker alkohol och för de flesta är det inte ett problem, utan snarare något som sätter guldkant på vardagen.

Däremot visar studier att 25 % av alla arbetsplatsolyckor på något sätt går att koppla till alkohol eller droger. Detta i kombination med att mansdominerade branscher som exempelvis byggbranschen anses vara ett särskilt riskyrke för denna typ av problematik.

“En miljon svenskar dricker för mycket, och det farligaste är att dessa personer inte ens vet om att de gör det. De tycker att de inte dricker mer än grannen, eller som de alltid gjort, eller vad de tror är normalt. Det är detta vi behöver vara uppmärksamma på tillsammans.”

– Anna Sjöström

Eftermiddagen handlade framför allt om att slå hål på ett antal myter kring alkoholkonsumtion och därmed ge arbetsgivaren samt individen praktiska verktyg att använda i sin vardag för att förebygga problem i framtiden. En workshop med tre fallstudier relaterade till byggbranschen genomfördes i form av gruppdiskussioner och sedan återkoppling i hela gruppen.

Sjöström gick även igenom 0 – 3 – 4 – 10 och en diskussion fördes kring vad siffrorna betyder. Man kan använda sig av siffrorna för att förebygga ett riskbeteende eller få en uppfattning om man själv eller någon annan dricker för mycket alkohol.

För att dricka smartare ska man vara medveten om och hålla sig till några få regler. För en kvinna är det 3 enheter och för en man är det 4 enheter på en och samma dag. När det gäller 10 så står den siffran för den totala mängden enheter på en vecka. Vi pratade även kring vad en enhet är där exempelvis en 33cl öl är en enhet och en flaska vin är 6 enheter.

Genom att varva diskussionsfrågor med statistisk och fakta lyckades Anna Sjöström på ett personligt, varmt och underhållande sätt skapa ett öppet samtalsklimat kring en fråga som många uppfattar som svår att ta upp och prata om både som arbetsgivare och privatperson.