13.04.2015

Reflektera över arbetsmiljön

28:e april är den internationella reflektionsdagen – “World Day for Safety and Health at Work”, som sedan 2003 genomförs på initiativ av ILO, International Labour Organization. Sveriges Byggindustrier uppmanar branschen att reflektera över på vilket sätt företagskulturen kan befrämja säkerhet och god hälsa.

I Luleå kommer vi att genomföra ett antal studiebesök på olika byggen. Kontakta oss för mer information