20.12.2015

Reflektioner från Safety Park i Uleåborg

I mitten av december genomfördes ett studiebesök på ”Safefty Park Oulu” i Finland
På resan deltog 4 representanter från Luleå Tekniska Universitet . Som representant från Styrelsen i Norrbottens Byggförening deltog Anders Stenman. Från Sveriges Byggindustrier deltog  jag och Christer Johansson.

Syftet med studiebesöket var att utreda om konceptet med ”Safety Park” kan vara ett av flera verktyg för att nå En säker arbetsplats. Vad vi känner till så finns inget liknande ”verktyg” så som Safety Parks någonstans i Sverige. Deltagarna som följde med tyckte att konceptet var väldigt intressant och absolut något som måste utredas mer.

Om man skall beskriva konceptet kort så handlar det om att bygga upp olika riskmoment i skala 1:1. En utbildad handledare beskriver sen situationen för besökarna och besökarna kan snabbt själva tydligt se vad man pratar om och resonera sig fram till risker, åtgärder och också i många fall egna erfarenheter av liknande situationer.

Safety Park-konceptet innebär bland annat att:

  • Som besökare kan man snabbt tillgodogöra sig en förståelse för risker i olika arbetsmoment.
  • Safety Parken blir en samlingsplats och ett forum för säkerhetsfrågor för medlemmarna.
  • Olika branscher kan samverka kring säkerhetsfrågor
  • Olika roller i exempelvis byggbranschen kan lättare diskutera och utbyta erfarenheter

 

 

 

 

 

 

Fredrik Kristiansson