27.05.2015

Rekrytering till fjärde året

Den 21 maj fick jag möjligheten att tillsammans med programansvarige på Teknik College i Luleå informera tredjeklassarna om att vi arbetar för att kunna starta ett fjärde år med inriktning mot Samhällsbyggnad.

Byggbranschen är en spännande bransch och förhoppningen är att eleverna också tycker det och att många tar chansen att söka det fjärde året som vi hoppas kan starta hösten 2016.

Marknaden är god och med det möjligheten att få jobb och en bra karriär inom byggbranschen. Vi står också inför stora utmaningar gällande arbetsmiljö och mångfald, områden som vi idag vet är hinder för att fler skall se byggbranschen som en attraktiv bransch.

Om detta och mycket annat hade jag förmånen att berätta om för nästan 30 elever på T3 i Luleå, tack elever på T3 för att ni tog er tid.

 

 

 

 

 

 

Fredrik Kristiansson