03.07.2015

Så blir Kronan centrum…

…om KIA eleverna i sommarprojektet får bestämma.

Den första omgången av eleverna i KIA sommarprojektet har redovisat resultatet av sina arbeten med utformning av den nya stadsdelen Kronan i Luleå. I uppdraget ingick att föreslå utforming av ett centrumtorg och ett parkområde. Eleverna har jobbat i tre olika grupper och alla förslag präglas av ambitionen att skapa en naturnära stad med samtidig tillgång till stadsliv och naturupplevelse.

Alla grupper visade upp kreativa lösningar med gemensam nämnare växter, vatten och ljus för att ge boende och besökare en bra upplevelse. Nedan ser vi några av de föreslagna lösningarna:

 

Torglösning med körsbärsträd och grönytor

 

 

 

 

Fontänområde omgärdat av häck

 

 

 

 

Rejäl damm på det vindskyddade torget

 

 

 

 

Cafe i parken
för tennis, bordtennis