29.04.2016

Samverkan ger säkerhet

Under säkerhetsdagen den 28:april besökte vi Nådens projekt Trygghetsboende på Mjölkudden i Luleå. Bygget omfattar 80 lägenheter och ett parkeringshus med 400 bilplatser.

Nåidens erfarne platschef Ola Uddenlind bjöd på en rundvandring och påpekade skyddsombudens viktiga roll och platschefens ansvar att underlätta samverkan mellan alla aktörer på bygget för att öka säkerheten och skapa en trygg arbetsplats. På den här arbetsplatsen har man delat ut BI’s folder “För noll olyckor i byggbranschen” inför säkerhetsdagen och har en gemensam genomgång med alla medarbetare under dagen.

Ett bra och proaktivt initiativ som hjälper oss att få attraktiva och säkra arbetsplatser.

Fredrik Kristiansson och Susanne Friberg