26.11.2015

Satsning på arbetsmiljö och säkerhet i Kiruna

I Kiruna pågår en världsunik samhällsomvandling som ger eko i hela världen. Att flytta ett samhälle i den här storleken har aldrig inträffat tidigare och projektet innebär givetvis helt nya utmaningar för inte minst byggbranschen. Det nya samhället skall byggas för en långsiktigt hållbar utveckling och då krävs fokus på arbetmiljöfrågor redan i tidiga skeden.

Seminariet “Säker arbetsplats” anordnades av Sveriges Byggindustrier i Kiruna den 23/11 med medverkande från bland annat PEAB och NCC. En rad olika frågor kring arbetsmiljö och säkerhet diskuterades och det är ingen tvekan om att en säker arbetsplats har högsta prioritet. De abolut viktigaste parametrarna för att nå målet är tydligt ledarskap och attitydförändring och som enskild åtgärd lyftes tillbudsrappotering som en viktig förutsättning för säkerhetsarbetet. Endast kända risker och problem kan åtgärdas.