20.12.2017

Seniorträff

Den 14 december träffades föreningens hedersmedlemmar för att diskutera branschfrågor under ledning av Fredrik Kristiansson, som föredrog en resume’ över byggåret 2017. Efter genomgången avnjöts den traditionella julgröten tillsammans med kv. Hackspettens hyresgäster på Restaurang CG’s