22.12.2015

Skattemyndigheten i Luleå först ut på bygget

Foto: Angelica Pääjärvi.

I december blev Skattemyndighetens kontanthandelsgruppen i Luleå först i landet med ett besök på en byggarbetsplats. Bostadsbolaget Pitebo med huvudentreprenören NCC är det första projektet i Sverige som genomför test av elektronisk personalliggare.

 

Fredrik Kristiansson från Sveriges byggindustrier höll en kortare genomgång innan Skatteverkets handläggare går in på byggarbetsplatsen.

Syftet med besöket var att få en inblick i hur det kan se ut på en byggarbetsplats och vilka svårigheter och problem som kan uppstå vid en kontroll, säger Angelica Pääjärvi, kontorssamordnare kontanthandelsinsatsen i norra regionen.

Från och med den 1 januari 2016 måste det finnas en elektronisk personalliggare på alla byggarbetsplatser. Enligt lagen ska samtliga verksamma på en byggarbetsplats vara inregistrerade i liggaren. För de personer som är verksamma på byggarbetsplatsen utan att vara inregistrerade i liggaren kan det bli aktuellt med kontrollavgifter för arbetsgivaren.

För den ansvarige platschefen innebär en personalliggare också en förteckning över vilka som befinner sig på arbetsplatsen vid en eventuell olycka. Det går även att kontrollera om fakturering av tid överensstämmer med den tid en arbetare är inskriven.

Inför besöket höll Fredrik Kristiansson från branschorganisationen Sveriges Byggindustrier en genomgång med Skatteverkets personal om vad som är viktigt att tänka på innan man går in på en byggarbetsplats. Han informerade om tekniken med ID06, som är ett foto-ID-kort för byggbranschen med närvaroförteckning. Handläggarna fick också hjälp att ordna med skyddsutrustning.

Tillsammans med Fredrik tittade vi också på hur den elektroniska personalliggaren faktiskt ser ut och hur man ser vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen, säger Angelica Pääjärvi.

När det var dags för premiärbesöket fanns personal från skattekontoren i Luleå och Kiruna på plats tillsammans med representanter för Pitebo, NCC och Sveriges Byggindustrier.