15.08.2022

Slutpresentation för KIA-sommarprojekt

I tre veckors tid har gymnasiestudenter tagit sig an utmaningen att presentera en vision för området Trekanten i Luleå Centrum. Under fredagen samlades deltagarna i grupp två för att presentera sitt arbete för inbjudna gäster. På plats fanns bland annat representanter från Luleå Kommun, Luleå Tekniska Universitet samt ett par nyfikna föräldrar.

De tre grupperna var överens om att det saknas en naturlig mötesplats för unga i centrum, att antalet grönområden är för litet i förhållande till stadens invånare samt att kaj-området har en otrolig potential som man idag inte tar vara på i den utsträckning det vore möjligt.

Handledarna Linn Rydenstam och Tova Kärrman har guidat deltagarna genom projektet och är nöjda med vad samtliga grupper levererat. De beskriver hur endast en av deltagarna i samband med starten för tre veckor sedan var positiv till en fortsatta yrkeskarriär inom branschen, till att idag när majoriteten av deltagarna kan tänka sig stanna i branschen på ett eller annat sätt.

– Samhället ska byggas av alla, och för alla. Det är jätteviktigt med representation. Man måste också vara medveten om att ordvalen gör skillnad, detta projekt kallades för stadsbyggnad när deltagarna skulle söka feriejobb. Nu är det en tjej och åtta killar. Hade det i stället kallats för Urban Design, tror jag att fördelningen hade varit helt omvänd. Det är något alla behöver tänka på, avslutar Tova Kärrman.

 

Förslag 1 
Detta förslag innebär att kajområdet flyttas ut och området förlängs över vattnet. En restaurang och café som tilltalar en yngre målgrupp, fler cykelparkeringar och ett Folkets Hus är viktiga delar i denna lösning. Låga byggnader möjliggör utsikt från närliggande byggnader och bidrar till en känsla av liv och rörelse. Gruppen beskrev hur de tittat på vad som gjort området attraktivt förr i tiden och sedan kombinerat det med vad de själva, i egenskap av ungdomar, finner attraktivt idag som en viktig del i deras process.

 

Förslag 2 
Denna grupp har hämtat inspiration från västkusten och Norge vid utformandet av sin lösning. De beskrev hur detta område är det första som besökare till Luleå möts av, och att området idag inte återspeglar resten av staden. De centrala delarna i detta förslag är ett ungdomshus, en stor park samt en utbyggnad av kajområdet för att inrymma både restauranger, vattenskoteruthyrning, båtplatser och café. För att minska buller från den vältrafikerade vägen föreslår gruppen att vägen dras genom en tunnel under parken. Detta innebär att det är enkelt att röra sig mellan park och kajområde.

– Vi vill i vår lösning ta bort barriärerna mellan de olika landmärken som finns i centrum idag. Alla bilar skapar inte bara ett fysiskt hinder att röra sig mellan, utan även psykiskt, beskrev en av gruppmedlemmarna Karl Olausson.

 


Förslag 3 

I detta förslag är det en saluhall och ett kallbadhus som är i fokus. Saluhallen inrymmer pop-up shops på dagen, och barer och restaurang på kvällstid. Byggnaden har hämtat inspiration från närliggande Kulturens Hus för att smälta väl in i området. Ute på vattnet anläggs ett kallbadhus. Här har gruppen inspirerats av Arctic Bath i Harads. Tanken är att denna byggnad även ska inrymma flertalet bastus och omklädningsrum för att det ska vara enkelt att ta ett dopp på väg till och från jobbet. Målsättningen med detta förslag är att förvandla stormiga trekanten till ett område där alla i staden kan mötas och vistas tillsammans året runt.