04.04.2017

Slutspurt på TE4

Den första kullen elever på TE4 börjar närma sig examen och i skrivande stund pågår den sista och fem veckor långa praktikperioden. Markus Hemphälä Fägnell och hans kurskamrater kan se tillbaka på ett mycket givande år med välkomponerad blandning av teori och praktiskt arbete ute hos entreprenörer, beställare, planavdelningar och konsulter.

Markus har tillbringat två veckor på Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå Kommun och är just nu inne på praktikfinalen hos ÅF. På Stadsbyggnadsförvaltningen har Markus bekantat sig med Kommunens anbud- och investeringsprocesser samt gjort ett antal arbetsplatsbesök till sammans med projektledare från förvaltningen. Tiden på ÅF innebär en inblick i konsultvärlden och här har Markus arbetat i skarpa projekt med CAD-projektering av bl.a. nya vägar och grönområden.

“Det har varit ett väldigt spännande år med massor av nya erfarenheter och jag har fått en unik möjlighet att känna på så många delar av byggbranschen. Alla grenar inom den här branschen har ingredienser som lockar mig, men just nu lutar det åt att jag väljer konsult- eller beställarsidan som yrkesinriktning”, säger Markus