17.08.2020

Sommarprojektet 2020 i mål

Sommarprojektet inom ramen för KIA (Kompetensutveckling i Anläggningsbranschen avslutades på fredag den 14:e augusti med en projektredovisning av årets andra grupp med sex olika konstellationer.

Uppdraget

Årets uppdrag var att utforma ett helt nytt bostadsområde på Hertsöheden i Luleå, som idag är ett skogsområde norr om befintlig bebyggelse på Hertsön. Utgångspunkten för arbetet formulerades av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Luleå med följande önskemål och ramar:

  • Småhus, radhus och flerbostadshus med olika upplåtelseformer
  • Bostäder för 500-700 personer
  • Ett stadsdelscentrum
  • Välplanerade och välplacerade mötesplatser
  • Genomtänkta transporter och väganslutningar
  • Befintlig kraftledning som korsar området idag konverteras till markledning

 

 

Syftet med projektet är att väcka intresse för anläggningsbranschen hos gymnasieungdomar och parallellt ge samhällsbyggnadssektorn ett ungdomsperspektiv på hur man vill leva och bo i framtiden. Deltagarna får hög kreativ frihetsgrad och kommunens samhällsplanerare vinner viktiga insikter när framtidens bostadsområden ska planeras och utformas.

Alla grupper visade prov på stort engagemang och kreativ höjd i sina respektive presentationer. Särskilt glädjande var att alla lösningar tagit stor hänsyn till omgivningen och anpassat sina lösningar till områdets karaktär med närhet till skog och natur. Ett genomgående drag i lösningarna var också att skapa en kontrast mot Hertsöns karaktär av “miljonprogramsområde” samtidigt som man lever i samklang och drar nytta av befintlig service i området.

Grupperna

Staden av stål


Utformning med fokus på Luleås särart som stålstad med starkt fokus på hållbarhet och identitet. Genomgående modern minimalistisk design med inslag av stål på byggnader och utsmyckning. Smart ytanvändning och stora grönområden.

 

Individualismens paradis

En kreativ kombination av industriellt modulbyggande och individuell frihetsgrad för yttre design. Låg byggkostnad med kombinationer av standardiserade betongkuber med individuellt utformad fasadytor.
Idrottsplatser och lättillgängliga anslutningar till Ormebergsområdet.

 

Det moderna byområdet


Modernt byggande med fokus på att bevara traditionell bykänsla i området. Spännande kombination av ny och klassisk arkitektur, stort parkområde med multiarena för sport och annan aktivitet. Starkt fokus på att bevara så mycket som möjligt av befintlig natur och skapa tillgänglighet till omgivande skog.

 

Hertsöheden – Det nya Hertsön


Under parollen “Trygghet, kreativitet, lek, lugn, rörelse, hälsa, närhet till naturen, inspiration” har man skapat en oas med  möjligheter till egna odlingar och en stor botanisk trädgård som lyfter fram regionens flora. Många inslag som stötdjer återbruk och återvinning.

 

Hertsöheden -Naturens mittpunkt


En hyllning till naturen. Man vill skapa ett område med starkt fokus på hållbarhet ur flera synvinklar – ekoligiskt, socialt och ekonomiskt. Alla byggnader har referenser till omgivande naturområde, punkthus med björkinspoirerad fasad, busshållplats utformad som en svamp och stubbliknande kojor för friluftsaktiviteter.

 

Hertsöheden – Hållbarhet och tillväxt

Fantasifull utformning av flerbostadshus där konturerna bildar en återvinningssymbol med stora ljusinsläpp och parkanläggning på taket. Industri-område och bostadsområde som ska attrahera internationell publik. Spännande lösning där parkeringshuset blir en skidsportanläggning vintertid.

 

Årets handledare Ellinor Emilsson och Oscar Sandberg, LTU-teknologer på Väg & Vatten respektive Arkitektur är mycket nöjda med gruppernas arbete. De har med stor framgång balanserat utmaningarna och kanaliserat kretivitet och inspiration tillsammans med de ambitiösa projektgrupperna.

En kort gallup under presentationerna antyder att alla känt stor inspiration under arbetet och flera av deltagarna kan tänka sig en framtida karriär inom samhällsbyggnad.

Sammantaget har de här kreativa ungdomarna skickat många värdefulla signaler till samhällsbyggarna på Luleå Kommun. Snyggt jobbat!