13.08.2021

Sommarprojektet 2021 – Utveckling av Karlsvik, del två

Under sommaren har gymnasieeleverna i årets KIA-projekt fått planera, projektera och visualisera deras visioner om morgondagens Karlsvik. Den 13 augusti presenterade de fem sista grupperna sina arbeten vid LTU:s lokaler för handledare, kommunen och andra intressenter.

Se inslag från SVT här!

KIA-projektet ger deltagarna en inblick i samhällsbyggnation, arbets- och universitetsliv. I år har uppdraget varit att forma morgondagens Karlsvik och skapa ett attraktivt och hållbart område för alla åldrar, med bostäder, arbetsplaster och aktiviteter. Eleverna har handletts av Oscar Sandberg och Elina Farsi från LTU. Tillsammans har de bland annat fått besöka Karlsvik, Kuststad, Norrbottniabanan och Kronandalen.

Fredagens presentationer bjöd på en hög kreativ nivå från samtliga grupper och det var tydligt att hållbarhet spelade en nyckelroll. Solceller, laddstationer för elbilar och vikten av att bevara skog samt den ekologiska mångfalden var några av de insatser som lyftes fram som särskilt betydande.

Elevernas idéer har gett kommunen nya insikter om stadsutvecklingen, både i det stora hela och i småskalig nivå. Flera av grupperna lyfte till exempel upp avsaknaden av övergångsställ och soptunnor i Karlsvikområdet, samt hur cykelvägarna behöver cementeras för att fler ska välja cykel som transportalternativ.

Grupperna:

Karlsvik Nöje och Natur

Med inspiration från Arctic Bath har gruppen tagit fram ett spa som både ska attrahera invånare och stärka den lokala turismen. Det flytande spaet har bland annat bastu, stugor, restaurang, bar och bowling. Under vintermånaderna blir vattenytan i anläggningens mitt en isvak.

 

Karlsvik, Aktiviteter som gynnar naturen

För att främja handel, turism och hållbarhet har gruppen valt att nyttja det gamla tågspåret som går från Karlsvik till Storheden. Med den nya pendeln kan boende enkelt ta sig in till handelsområdet, och turister kan åka en alldeles unik tågtur i en naturnära miljö.

 

Karlsvik är framtiden

För att ge ytterligare en dimension till deras två vattennära och moderna bostadsområden har gruppen byggt en bro mellan Karlsvik och Tuna. Det ger Karlsvik närhet till skog och mark på ena sidan, och stadens puls på den andra. Brons nedre del är gång- och cykelväg och den övre är bilväg.

 

Nygamla Karlsvik

Det nygamla Karlsvik är fyllt av liv, rörelse och har en nationalromantisk arkitektur. Här finns utegym, ett centrum, den botaniska trädgården, en skulpturpark och en bilbio. Men kronan på verket är hotellet på vatten. Här möts turister från världens alla hörn, och lokalborna som anammat “hemestern”.

 

Norrbottens pärla

Närheten till vatten står i fokus när Karlsvik blir Norrbottens pärla. Här finns kranhus och villaområden ett stenkast från älven, wakeboardpark och en glastäckt restaurang på vattnet. Den är direkt ansluten till utkikstornet som tar besökaren mer än 70 meter över marken.