07.07.2021

Sommarprojektet 2021 – Utveckling av Karlsvik

De första grupperna i Sommarprojektet 2021 inom ramen för KIA (Kompetensutveckling i Anläggningsbranschen avslutades på fredag den 2:a juni med en projektredovisning på LTU

 

Uppdraget

Årets uppdrag var att utveckla Karlsviksområdet, som ett led i att klara Luleås utmaning att erbjuda många nya och attraktiva bostäder. Utgångspunkten för arbetet formulerades av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Luleå med följande önskemål och ramar:

  • Ett attraktivt område för alla åldrar
  • Bostäder och arbetsplatsområdet
  • Platser för aktiviteter och rekreation
  • Välplanerade och välplacerade mötesplatser
  • Genomtänkta transporter och väganslutningar

 

Syftet med projektet är att väcka intresse för anläggningsbranschen hos gymnasieungdomar och parallellt ge samhällsbyggnadssektorn ett ungdomsperspektiv på hur man vill leva och bo i framtiden. Deltagarna får hög kreativ frihetsgrad och kommunens samhällsplanerare vinner viktiga insikter när framtidens bostadsområden ska planeras och utformas.

Alla grupper visade prov på stort engagemang och kreativ höjd i sina respektive presentationer. Särskilt glädjande var att alla lösningar tagit stor hänsyn till omgivningen och anpassat sina lösningar till områdets karaktär med närhet till skog och natur. Ett genomgående drag i lösningarna var också att skapa balans och harmoni mot den befintliga bebyggelsen i Karlsvik.

Grupperna

Karlsvik Seaside

“Vattenvillor” på bryggor ute på Luleälven energiförsörjda med solenergi. Treassbyggda bostäder med vattenkontakt och intillliggande småbåtshamn.  Områdesgemensamt parkeringshus för att minska biltrafiken inne på bostadsområdena. P-huset nyttjas som pulkabacke vintertid. Spektakulär cykel- och gångbro över Notviken till Tuna-området.

 

Karlsvik BBB – Båtar, Bostäder och Burgare 

Villaområde med karaktersistisk arkitektur som harmoniserar med befintlig bebyggelse. Utveckling av båtlivet med tre nya småbåtshamnar. Utveckling av cykelväg till stan.
Byggande av “Multiplan”, som kan nyttjas året runt

 

Civitas

Under parollen “Karlsvik – därsport, natur och månniskan möts” har man skapat nya bostads- och aktivitetsområden med fokus på hållbarhet. Utveckling av området kring Arcushallen för att inspirera till och tillgängliggöra idrott för alla. På området planerar man mängder av färgglada fågelholkar.

 

Turism och hållbar gemenskap

Varierande tillgång på bostäder med många upplåtelseformer. Ny båthamn med spektakulära stugor på bryggorna. Uthyrning av vattenskortrar.  Möjlighet för boende att bygga trädkojor i närliggande skogspmråde.

 

En skärgård för alla

Skapa samlingsplatser med hög tilgänglighet för alla åldrar. Stimulera året-runt aktvitetter på samlingsplatserna och skapa arbetstillfällen. Utveckla tursitnäringen i området.

 

En plats för alla

Utveckling av infrastrukturen (cyklebanor och busslinjer) för att öka tillgängligheten. Skapa en livsmedelsbutik  och vårdcentral. Underlätta hållbara transportlösningar bland annat genom att installera laddare för elbilar.

 

Årets handledare Elina Farsi och Oscar Sandberg, LTU-teknologer är mycket nöjda med gruppernas arbete. De har med stor framgång balanserat utmaningarna och kanaliserat kretivitet och inspiration tillsammans med de ambitiösa projektgrupperna.

En kort gallup under presentationerna antyder att alla känt stor inspiration under arbetet och flera av deltagarna kan tänka sig en framtida karriär inom samhällsbyggnad.

Sammantaget har de här kreativa ungdomarna skickat många värdefulla signaler till samhällsbyggarna på Luleå Kommun. Imponerande resultat på c:a tre veckors arbete.