04.03.2011

Stora Byggpriset-vinnaren 2010 om heta Luleå

Gunnar Tåhlin, Galären tilldelades Stora Byggpriset 2010. Gunnar pratar här om Luleå som tillväxtcentra, behovet av bostäder och hur viktigt det är med framförhållning när det gäller planering. Jan Petschler, regionchef för Sveriges Byggindustrier tar dessutom upp Norrbottens stora investeringar i Malmfälten där numer även Pajala ingår.

Se intervjun med vinnaren: