09.10.2015

Stort intresse för 4:e året

Den 9:e oktober hölls en information om “4:e året” för 3:e klassarna vid Teknikprogrammet i Luleå gymnasieby.
Man planerar att starta upp utbildningen höstterminen 2016 i Örnens lokaler. Kursplanen innefattar många företagsnära moment med praktikperioder där eleverna får möjlighet att bekanta sig med branschen i “skarpa” lägen. Skolan kommer att erbjuda 20 utbildningsplatser och ansökningsperioden startar under april månad.

 

Fredrik Kristiansson från Sveriges Byggindustrier berättade om Norrbottens betydelse för Sveriges ekonomi och byggbranschens viktiga roll i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Fredrik visade också några exempel på innovativa byggnader och anläggningar samt hur gott byggande kan påverka människor som vistas i dem. Många i auditoriet fick anledning att omvärdera schablonuppfattningen om vad en “byggare” är. Att bygga kräver långt fler rollspelare än en “karl i varselkläder med hjälm och hammare”. Handuppräckning före och efter indikerade att många ändrat uppfattning om byggbranschen under föredraget.