20.09.2018

Studiebesök på Superfabriken

Inspiration i storformat

Cirka 35 medlemmar fick uppleva ett inspirerande studiebesök på Lindbäcks nya husfabrik i Haraholmen, Piteå den 19 september.

 

Stefan Lindbäck, VD, Lindbäcks Bygg var vår ciceron och studiebesöket startade med en god lunch på anläggningens restaurant. Stefan inledde med att berätta om familjeföretagets historia. Från där allt startade med den lilla byasågen i Kallfors på 1920-talet till att idag vara en ledande aktör inom industriellt byggande av flerbostadshus i trä. Det har varit en spännande resa genom konjunktursvängningar i en spännande bransch som historiskt har präglas av traditionellt tänkande och invanda rutiner.  Lindbäcks har sedan 2008 baserat sin produktion på Lean-tänkande och med den plattformen tog beslut om att skapa en storskalig och modern husfabrik. Den s.k “Superfabriken” på Haraholmen invigdes i januari 2018 och går i dag med c:a 70% kapacitet.

 

Lärdomar från traditionell tillverkande industri

 

Lindbäcks har under lång tid och innan man satte spaden i jorden hämtat inspiration och kunskap från olika industrigrenar, som bedrivit fabrikstillverkning i mer än 100 år. Framförallt har man tittat mot bilindustrin och Tovota i synnerhet.

Vi ligger ljusår efter bilindustrin, men vi lär oss hela tiden och faktum är att vi också har kunskap och erfarenheter som de kan dra nytta av.”, säger Stefan Lindbäck. De kontakter man har etablerat bygger på stor öppenhet och nyfikenhet, vilket också avspeglar sig i Lindbäcks inbjudande värdskap. Man känner stor trygghet i det man gör och välkomnar besökare till den nya fabriken. Varje besökare är en potentiell källa till nya ideer som kan utmana gamla sanningar.

Nya strategier och metoder

Lindbäcks har implementerat nytänk inom många områden och tillämpar ledarskaps- och rekryteringsstartegier som utmanar och ställer helt nya krav på medarbetarna. Man har etablerat en Lindbäcks-anda som bygger på nytänkande, ansvar och tilit och premierar god attityd. Nytt tänkande avspeglar sig också i bland annat kalkylmetoder, lönesättningsmodell och kompetensutvecklingsprogram. “Det handlar inte bara om att locka nya talanger på alla nivåer, det handlar också om att få dem att stanna kvar i familjen”, säger Stefan

 

Långsiktig hållbarhet

Respekt för människan, miljön och långsiktig hållbarhet har präglat inte bara utformningen av fabriken och produktionslinjen utan också logistikkedjan ut till slutkund. Man siktar hela tiden på optimerade transportlösningar både ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Fabriken är också helt självförsörjande när det gäller energi tack vare den gigantiska solcellsanläggningen på taket.

 

Produktionen

Fabriken har en (1) sammanhängande produktionslinje, vilket ställer stora krav på kontinuitet och avvikelsehantering. För att hela tiden flytta fram positionerna och finslipa processen har man dagliga uppföljningar där man identifierar och åtgärdar svagheter och gör metodförändringar med sikte på att kunna producera 16 enheter/dag. Idag når man 11 enheter/dag. Den långsiktiga målsättningen är att skapa förutsättningar för att bygga bostäder för en prisnivån kring 18000:-/m2. Öppenhet och transparens kan givetvis utgöra en risk att någon konkurrent kopierar konceptet, men Stefan säger “Den dag någon bygger en exakt likadan fabrik som vår ser ut idag är inte vår längre likadan eftersom den utvecklas varje dag. Dessutom räcker det inte med att bygga en ultraeffektiv fabrik, man måste också bygga en företagskultur som kan driva den. Det är inte gjort i en handvändning” 

Vi riktar ett stort tack till Stefan för en inspirerande stund och kommer att följa den fortsatta utvecklingen med stort intresse.

 

Läs mer om Lindbäcks