02.05.2016

Susanne brinner för säkrare arbetsplatser

Susanne Friberg startade sitt arbete på BI Region Norr årsskiftet 2015/2016 och ansvarar i första hand för arbetsmiljöfrågor. Susanne har sina rötter i Luleå och är i grunden stats- och rättsvetare med ett brinnande intresse för arbetsmiljö och arbetsrätt. Hon har tidigare haft en rad ledande befattningar i den offentliga sektorn och kommer närmast från en lokalchefstjänst på Sveriges Byggindustrier i Linköping där hon arbetat sedan 2012.

Ett grundmurat intresse för samhällsfrågor har lockat Susanne till byggbranschen, som spelar en ledande roll i samhällsbyggandet. Ett av hennes uppdrag är att implementera BI’s koncept ”En säker arbetsplats” tillsammans med kollegan i Västerbotten, Christer Johansson.

”Jag tycker att det här konceptet har en central roll för att vi ska få riktigt bra arbetsplatser i branschen och skapa en trygg plattform för alla medarbetare och inte minst ge oss bättre position när vi ska rekrytera nya medarbetare. Just nu jobbar vi mycket med uppsökande verksamhet och information för att öka medvetenheten”, säger Susanne.

En annan av Susannes hjärtefrågor är bostadspolitiken och vilka förändringar som måste genomföras för klara kraven på ett ökat byggande. Det finns en rad åtgärder som kommer att krävas för att nå målen, men hon pekar speciellt på en ännu bättre samverkan mellan tillståndsgivande myndigheter och byggmarknadens aktörer.

”Vi måste få till en smidig och effektiv dialog baserad på lyhördhet mellan t.ex. markanvisande myndigheter, fastighetsägare och byggare. Det finns goda exempel på detta i andra delar av landet och det ska vi dra nytta av här i norrbotten”

Avslutningsvis vill Susanne uppmana all medlemsföretag att kontakta henne närhelst de vill ha hjälp med arbetsmiljöfrågor eller har funderingar kring arbetsrätt.