20.05.2018

Utbildning Byggproduktionsledare

Sök utbildningen till Byggproduktionsledare på Lapplands Lärcentra

Vid varje bygg- och anläggningsprojekt behövs en ledare som kan koordinera och planera bygget. Utbildningen till Byggproduktionsledare har startats på initiativ från byggbranschen som har ett stort rekryteringsbehov de kommande åren. Företagen har skräddarsytt innehållet för att se till att de studerande får den kompetens de behöver. Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete) som med fördel kan göras hos något av våra samarbetsföretag. Dessa finns representerade över hela regionen.

Ansökan görs via yh-antagning.se för mer information om vad som krävs för att söka till respektive utbildning gå in på vår hemsida.

Sista ansökningsdag 15 maj Betygskompletering senast 18 juni.
www.lapplands.se/yh
Välkommen att söka till
BYGGPRODUKTIONSLEDARE
Anmäl dig här