05.12.2023

Utdelning stipendium 2023

Med start 2022 har Norrbottens Byggmästareförening instiftat ett nytt stipendium som syftar till att lyfta fram studenter vilka under sin studietid varit goda ambassadörer för Luleå Tekniska Universitet och respektive utbildning med syfte att att inspirera framtidens stjärnor till att verka inom byggbranschen i Norrbotten. Och nu var det dags att dela ut dessa igen!

Från vänster: Arvid Espling, Emilia Neimi, Rasmus Sundkvist

Stipendiet på 10 000 kr tilldelas fyra studenter som under sin studietid på LTU levererat fina resultat och tillgodosett sig utbildningen på ett hedervärt sätt samtidigt som de visat arbetsledande färdigheter och god förmåga till samarbete.

Vi säger grattis till Arvid Espling (Väg och vattenbyggnadsprogrammet), Emilia Neimi (Samhällsbyggnadsprogrammet), Johanna Enarsson (Civilingenjörsprogrammet Arkitektur) och Rasmus Sundkvist (Bygg och anläggningsprogrammet).

Se våra intervjuer med stipendiaterna!

Från vänster: Erik Ranängen, Arvid Espling, Emilia Neimi, Rasmus Sundkvist, Bodel Blom

Johanna Enarsson (Kunde ej medverka under prisutdelningen)
Nominering: Johanna har på ett mycket bra sätt tagit till sig utbildningen. Hon har visat på såväl goda arbetsledande färdigheter som engagemang i studiegruppen. Johanna har gärna delat med sig av sina erfarenheter och bidragit till att skapa en god stämning i klassrummet. Hon har visat på goda studieresultat och henne examensarbete kring energianvändning i hus med massivträ visar på nya intressanta resultat. Vi ser Johanna som ett gott föredöme för Civilingenjörsprogrammet Arkitektur.

Emilia Neimi nominering: Emilia är en glad och engagerad student som presterat mycket bra genom hela sin utbildning på Samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Innan studierna provade hon på att arbeta inom några olika områden och utbildade sig även till behandlingspedagog. Praktiken inriktades mot järnvägar och anläggningar i samarbete med

Arvid Espling nominering: Arvid har på ett mycket bra sätt tagit till sig utbildningen. Han har visat på goda arbetsledandefärdigheter såväl i studiegruppen som ute på de arbetsplatser där han fullgjort sin halvårs praktik. Han har under sina studier visat ett stort engagemang, delat med sig av sina erfarenheter och visat på goda studieresultat. Arvid har efter sina studier blivit kvar i Norrbotten och arbetar nu på NYAB som arbetsledare. Arvid kan föredömligt representera och agera ambassadör för Civilingenjörsprogrammet Väg & vattenbyggnad.

Rasmus Sundkvist nominering: Rasmus är en händig dalmas som genomförde sin utbildning på Bygg och anläggningsprogrammet vid Luleå tekniska universitet med bravur. Innan och delvis under studierna arbetade han som maskin- och grävmaskinsförare. Praktiken genomfördes i samarbete med NYAB där han visade på stort engagemang och initiativförmåga i samband med ett VA-projekt. I examensarbetet utnyttjade Rasmus och en studiekamrat sina nyvunna kunskaper från stora delar av utbildningen på ett mycket bra sätt när de projekterade för en ny rondell vid Norrbottensteatern. Rasmus blev kvar i Luleå och arbetar idag som Operation manager på NCC.