15.05.2018

Löneingenjör

Gemensam Löneingenjör

Företag i Norrbotten och Sveriges Byggindustrier driver tillsammans ett projekt som går ut på att erbjuda en resurs i lönearbetet. Att välja löneform och hantera dessa i ett byggprojekt kräver mycket kunskap och många större företag har idag löneingenjörer för detta arbete men för små och medelstora företag saknas dessa resurser. Vi fortsätter att stötta denna viktiga funktion för att bidra till en sund löneutveckling hos våra små och medelstora byggföretag.