14.05.2017

Norrbotniabanan Umeå-Luleå

Vår geografiska position innebär att vi är starkt beroende av en väl fungerande och säker infrastruktur. Vi har en målsättning att stärka branschen i regionen både när det gäller konkurrenskraft och attraktionskraft för rekrytering av kompetens. Snabba och säkra transporter är en nyckel i det sammanhanget. Därför stöder vi Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå för anslutning mot Haparandabanan.

Läs mer om projektet