11.05.2017

Utveckling av SME byggföretag i norra Sverige

Utveckling av SME byggföretag i norra Sverige

Studenter på programmet Industriell ekonomi i årkurs 3 arbetar heltid med en större projektkurs i april-maj, som syftar till att få testa sina ämneskunskaper i skarpa projekt med fokus på verksamhetsutveckling i ett brett perspektiv.
Detta år fokuserar kursen på byggbranschen och den övergripande frågeställningen är: Hur kan små och medelstora företag inom byggbranschen utveckla sin verksamhet – med specifikt fokus på norra Sverige. Kursen är på 15 hp och involverar ca 90 studenter, som kommer att arbeta i projektgrupper med ca 7 deltagare i varje, d.v.s. 12 – 13 projektgrupper. Måndagen den 29:e maj kommer projektgrupperna att presentera sina resultat på LTU i LKAB salen (A117).

Utifrån antal projekt som ska presenteras så blir det en heldag, där det behövs paus/fika både för- och eftermiddag. Dessa tillfällen är även bra för att diskutera resultat som kommit upp under presentationerna.

Luleå Tekniska Universitet och den projektbaserade kursen verksamhetsutveckling erhåller 8.000 kr för att ordna fika på för och eftermiddagen för ca 110 personer (studenter, företags- och branschrepresentanter).

Beviljat bidrag: 8 000 kr till LTU för fika vid projektpresentationen