12.05.2023

1996 – Donald Johansson, VD, Älvsbyhus och Akila

Motivering

Donald Johansson har i den pressade lågkonjunkturen genom bearbetning och utveckling av såväl den svenska marknaden som nya internationella exportmarknader, lyckats föra fram Älvsbyhus AB till positionen som det största och marknads-ledande småhusföretaget i Sverige.
Med bibehållande av konceptet ”Från stock till färdigt hus” har Donald Johansson genom en alltmer kostnadseffektiv produktionsprocess samt förvärv och utveckling av nya verksamheter, som tillförts koncernen, ytterligare bidragit till att skogsråvaran i Norrbotten förädlas inom länet. Detta har varit till gagn för utvecklingen i Norrbotten. Priset vill också förmedla den uppskattning branschen känner för Donald Johanssons engagemang och klokskap som arbetsgivare och branschföreträdare i samhällsdebatten.