12.05.2023

1997 – Yngve Bergqvist, Ice Hotel, Jukkasjärvi

Motivering

Yngve Bergqvist har med hjälp av byggnadsteknik och kreativ design utnyttjat ett för Norrbotten genuint material, nämligen snö och is, till att skapa ett årligen återkommande – med förväntan emotsett – byggnadsverk, som med skicklig och målmedveten marknadsföring blivit en ny symbol för turist- och besöksnäring i Norrbotten. Konceptet har bl.a. varit ett bärande och mycket uppmärksammat inslag under årets firande av Stockholm som årets kulturhuvudstad. Jukkasjärvi och dess ishotell har väckt positiv uppmärksamhet och stor nyfikenhet långt utanför Sveriges gränser. Uppmärksamheten har också skapat nya marknader för försäljning och export av den speciella byggnadsteknik som uppförandet av dessa byggnadsverk kräver.
Byggande i snö och is ansluter också till ett genuint norrbottniskt kunnande avseende byggande i kallt klimat. Konceptet kan också ge nya idéer om utnyttjande av snö och is som byggnadsmaterial i andra typer av byggande, t.ex. militära anläggningar.
Verksamheten ger ett växande tillskott av arbetstillfällen, såväl inom som utanför byggbranschen. Yngve Bergqvists insats har sålunda varit till gagn för utvecklingen i Norrbotten och därmed också för byggindustrin i länet.