12.05.2023

1998 – Hilding Holmqvist, Pite Havsbad

Motivering

Hilding Holmqvist har – efter att ha avslutat en exceptionellt framgångsrik epok som företagare – återkommit och på nytt etablerat sig som egenföretagare genom förvärv av Pite Havsbad. På kort tid genomför han där ett omfattande investeringsprogram, som präglas av ett annorlunda tänkande, oräddhet och en orubblig tro på framtiden och den egna förmågan. Han skapar därigenom ett hotell/konferens- och rekreationscentrum, som öppnar nya möjligheter för ytterligare utvecklingsinsatser när det gäller turistindustrin i länet.
Hans insatser har inneburit ökad verksamhet och sysselsättning, vilket har varit till gagn för byggindustrin och övrigt näringsliv i Norrbotten.