12.05.2023

1999 – Jörgen Stenberg, Tjintokk AB

Motivering

Jörgen Stenberg har, i sann entreprenöranda – utifrån en idé om att kunna samordna biltestverksamhet på ett rationellt sätt – byggt upp ett företag, Tjintokk AB, som idag omsätter ca. 100 miljoner kronor per år med ca. 90 årsanställda (150 under högsäsong).
Under årens lopp har nya avtal tecknats med påföljd att verksam-heten hela tiden utvecklats för att i dag vara en av inlandets viktigaste industrier.
Förutom biltestbanor av olika slag har bl a byggts verkstäder samt ett hotell, som efter tillbyggnad 1999 nu har 130 rum. Detta har skett i extrem glesbygd i Norrbottens inland. Hans insatser har inneburit ökad verksamhet och sysselsättning, vilket fått till följd att orten Slagnäs levt upp och fått ett ordentligt uppsving. Detta har varit till gagn för byggindustrin och övrigt näringsliv i Norrbotten.