12.05.2023

2000 – Thomas Brännström, Ericsson Erisoft AB

Motivering

Thomas Brännström har varit engagerad i företaget sedan början av 80-talet och från en verksamhet i blygsam skala medverkat i den utveckling av Erisoft som skett fram till idag, då företaget omsätter 1 miljard kronor och har ca. 700 anställda, varav 350 i Luleå. Företaget har varit djupt engagerat i tredje generationens mobiltelefoni och står nu inför en ytterligare kraftig expansion med en utbyggnad av lokalerna med ca 8000 kvm och en utökning av antalet anställda med ca. 200 personer inom en treårsperiod. Thomas Brännström har i hög grad varit delaktig i denna utvecklingsprocess genom att med teknisk kompetens i botten också på ett framgångsrikt sätt arbeta med marknadsfrågor och försäljning.
Det må tilläggas att Erisofts lokaler är byggda med höga krav på kvalitét, miljö och estetik med flexibla lösningar, som är anpassade till den nya tekniken. Därigenom attraherar företaget ung arbetskraft till länet.
Thomas Brännström har också i övrigt bidragit till att skapa en attraktiv miljö och omgivning för IT-branschen i länet genom att vara en av initiativtagarna och en tillskyndare till såväl Internet Bay som CDT, Centrum för distansöverbryggande teknik. Därvid har hans nära samarbete med Luleå Tekniska Universitet varit av stor betydelse. Hans verksamhet har inneburit ett teknikuppsving, ökad verksamhet och sysselsättning i Norrbotten. Detta har varit till gagn för byggindustrin och övrigt näringsliv i Norrbotten.