12.05.2023

2002 – Erik Lindbäck, Lindbäcks Bygg AB

Motivering

Lindbäcks bygg med Erik Lindbäck i spetsen har på ett unikt sätt visat på nya möjligheter för träbyggnad. Lindbäcks Bygg bygger trähus med fler våningar än någon annan lyckats med och har uppvisat innovativa lösningar när det gäller konstruktions-, produktions-  och brandskyddsteknik.