12.05.2023

2003 – Josefina Nordmark, MAF Arkitektkontor AB

Motivering

Josefina Nordmark har vunnit första priset i arkitekttävlingen om ambassadresidens i Chile med mottot ”Trandans” och som nu projekteras i Norrbotten i samverkan med ingenjörer i Chile.
Josefina Nordmark har i hård konkurrens med andra manifesterat sin kompetens inom ett för byggsektorn grundläggande område. Hon har på ett påtagligt sätt visat vad Norrbotten kan åstadkomma inom arkitektur och byggande. Det kommer att vara till stor nytta för Norrbottens län och bidrar aktivt till att främja byggandets utveckling och stärka den norrbottniska byggsektorns roll i internationella sammanhang. Hon är en god förebild för Norrbottens län.

 

 

Juryns medlemmar

Landhövding Per-Ola Eriksson har varit ordförande i juryn. Övriga som ingått är Per Persson, MAF, Hans Eriksson, Handelskammaren, Bertil Eriksson, Företagarna, Yvonne Stålnacke, Landstinget, Jan-Olov Nordström, Svenskt Näringsliv, Sture Larsson, Norrbottens Byggmästareförening, Jan Petschler, Sveriges Byggindustrier