12.05.2023

2004 – Nils Lundholm, Part AB

Motivering

Nils Lundholm har, i sann entreprenöranda utifrån en affärsidé att prefabricera badrum och kök, byggt upp och utvecklat företaget Part AB. Företaget omsätter ca 150 miljoner kronor per år och sysselsätter 130 årsanställda. 80% av produkterna exporteras. Nils Lundholm startade sitt företagande 1979 med prefabricering av villor med namnet ”Sangishus”.

Då villkoren på bostadsmarknaden försämrades radikalt i slutet av 1980-talet såg Nils Lundholm nya möjligheter i annat prefabricerat byggande och startade Partbyggen AB. Nils Lundholms investeringar har inneburit ökad verksamhet och sysselsättning vilket varit till gagn för såväl Kalix kommun som Norrbottens län. Nils Lundholms entreprenörsanda är också grunden för en systematisk utveckling av både produkt och företag. Hans produkter är till stor nytta för branschen och möjliggör ett rationellt byggande.