12.05.2023

2006 – Karl Petersen, Kommunalråd Luleå

Motivering

Karl Petersén har på ett påtagligt, visionärt sätt och samtidigt jordnära ledarskap lagt grunden för boende, arbete och rekreation för ett växande Luleå där kronan på verket är luleåbornas nya stolthet Kulturens Hus.

 

Juryns medlemmar:

Landshövding P-O Eriksson har varit ordförande i juryn. Övriga som ingått är Krister Wikberg, STD, Hans Eriksson, Handelskammaren, Kent Ögren, Landstinget, Jan-Olov Nordström, Svenskt Näringsliv AB, Pether Nordblad, Företagaren, Sture Larsson, Norrbottens Byggmästareförening, Jan Petschler, Sveriges Byggindustrier.