12.05.2023

2007 – Lars Olofsson, Asfaltbeläggningar i Boden AB

Motivering

Lars Olofsson har, i sann entreprenörsanda och på ett påtagligt sätt omsatt och utvecklat idéer och visioner till verklighet i Bodens kommun. Tillsammans med dotterbolaget Pionjären AB har han förvärvat och utvecklat försvarets nedlagda område AF1. Där kronan på verket är den nya evenemangsarenan. Lars har ytterligare stora visioner för området som också är på väg att förverkligas. Han har också tillsammans med Swerock uppfört landets modernaste betong- och asfaltfabrik i Boden.
Allt detta skapar tillväxt för både region och kommun.
Lars Olofssons entreprenörsanda är också grunden för en systematisk utveckling av företaget från det lilla lokala företaget till ett av de större beläggningsföretagen i regionen.

 

 

Juryns medlemmar

Landshövding P-O Eriksson har varit ordförande i juryn. Övriga som ingått är Krister Wikberg, STD, Hans Eriksson, Handelskammaren, Kent Ögren, Landstinget, Jan-Olov Nordström, Svenskt Näringsliv AB, Pether Nordblad, Företagaren, Sture Larsson, Norrbottens Byggmästareförening, Jan Petschler, Sveriges Byggindustrier.