12.05.2023

2008 – Lars Stehn, Luleå Tekniska Universitet

Motivering

Lars Stehn har på ett framgångsrikt sätt i samarbete med trä- och byggindustriföretag utvecklat träbyggandet och därmed skapat förutsättning för en stark tillväxt och framtidstro i det industriella träbyggandet både regionalt och nationellt.

Juryns medlemmar

Landshövding P-O Eriksson har varit ordförande i juryn. Övriga som ingått är Frank Hansson, STD, Hans Eriksson, Handelskammaren, Kent Ögren, Landstinget, Jan-Olov Nordström, Svenskt Näringsliv AB, Pether Nordblad, Företagaren, Sture Larsson, Norrbottens Byggmästareförening, Jan Petschler, Sveriges Byggindustrier.